pdf   Usprawiedliwienie
     
pdf   Zwolnienie z wychowania fizycznego
     
pdf   Prośba o zwolnienie z zajęć
     
pdf   Podanie o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
     
pdf   Podanie o zajęcia rewalidacyjne
     
pdf   Zasady wydawania duplikatów
     
pdf   Prośba o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
     
pdf   Prośba o wydanie duplikatu świadectwa