Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Katowicach
ul. Gen. Jankego 65 40-615 Katowice

nr konta bankowego
40 84370002 0010 0155 4386 0001
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA”