• Przewodniczący szkoły: Jakub Szady 3cm
  • Zastępca przewodniczącego: Patryk Jabłoński 1c
  • Sekretarz: Oliwia Kuklińska 2a
  • Opiekun SU: Daria Szymura - Mazik

Samorzad