Strony internetowe komisji egzaminacyjnych:


Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 - [kliknij] w tym:

 1. informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.,
 2. komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2024 r.,
 3. przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 4. arkusze diagnostyczne (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),
 5. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
  zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – zagadnienia związane z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,
  przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego,
  filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,
 6. zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,
 7. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
  elementy analizy statystycznej w biologii,
  – filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,
 8. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
  dwa opracowania dotyczące elektrochemii,
  – filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,
 9. materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

 

Na stronie CKE dostępne są również aktualne harmonogramy i komunikaty - [klikni]


 

Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolny 2023/2024 na stronie CKE: