Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WydarzenieTermin
Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 25.12 2023 r.- 01.01.2024 r.
Koniec I półrocza 21 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 29.01.2023 r. - 11.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 - 02.04.2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 26 kwietnia 2024 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej 7, 8, 9.05. 2024 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 7, 8, 9 maja 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 24.06 - 31.08.2024 r.
Dni wolne (dodatkowo) 2023: 02.11; 22.12; 2024: 02.01.; 20.03; 02.05; 31.05; 20.06

Terminarz oceniania w roku szkolnym 2023/2024

DataKlasyZakres
11.01.2024 I-IV termin wystawienia ocen za I półrocze
15.01.2024 I-IV konferencja klasyfikacyjna
08.04.2024 IV termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
18.04.2024 IV termin wystawiania ocen rocznych
22.04.2024 IV konferencja klasyfikacyjna
03.06.2024 I, II, III termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmiani
13.06.2024 I, II, III termin wystawienia ocen rocznych
17.06.2024 I, II, III konferencja klasyfikacyjna

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

DataFormaKlasyZakres
11.09.2023 zebranie godz. 17.30 IV zapoznanie z regulaminem matur – sala gimnastyczna
11.09.2023 zebranie godz. 18.00 I-III kalendarz i organizacja roku szkolnego 2023/2024; wybór trójek klasowych
03.01.2024 konsultacje godz. 18.00 I-IV informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach półrocznych
22.01.2024 dziennik elektroniczny I-IV zapoznanie z wynikami za I półrocze- analiza wyników nauczania i frekwencji - analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II półroczu
08.04.2024 zebranie i konsultacje godz. 18.00 I-IV informacja o przewidywanych ocenach rocznych klas IV; informacja o wynikach nauczania i frekwencji dla reszty uczniów
03.06.2024 zebranie godz. 18.00 I-III informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych